Kraftverk

Perimeterskydd och åtkomstsäkerhet för kraftverk och relaterade anläggningar

Den globala terrorismen har ökat över de senaste åren och blivit mer tekniskt professionell. Attacker mot känsliga mål planeras på långt håll. Samtidigt blir angriparnas ”kommandostrukturer” decentraliserade vilket gör att det inte längre går att lita på att hoten tillintetgörs i förväg av säkerhetsmyndigheter. Perimetersäkerhet av kraftverk och anslutna komplex som är väsentliga för energiförsörjning av hela regioner måste tas på stort allvar. Med säkerhetsteknik från Perimeter Protection Group är kärnkraftverk och andra stora kraftverk på bästa sätt förberedda på risker genom externa angripare. Detsamma gäller för säkerhetskraven som ställs på vattenberedningsanläggningar, gasverk, raffinaderier samt olje- och petrokemiska anläggningar: Vid utveckling av våra tekniska säkerhetslösningar använder vi oss av vår långa erfarenhet – och koncentrerar oss på framtidens möjliga hot. På så vis är dina medarbetare och perimetrar skyddade på bästa sätt.

Mångfaldigt säkerhetskoncept för kraftverk

Med det omfattande produktsortimentet från Perimeter Protection Group och vår specialiserade planerings- och rådgivningskompetens klarar kraftverk av sina många säkerhetskrav utan möda. Våra innovativa högsäkerhetsprodukter med stötbelastning och anläggningar för ingångskontroll skyddar effektivt mot inkräktare. Det gäller både för enskilda personer såsom för tunga fordon. De tekniska säkerhetslösningarna används beroende på perimetrarnas individuella utseende och de specifika säkerhetskraven. Den problemfria åtkomsten av behöriga personer och hinderfri genomfart av fordon även vid tät trafik påverkas inte. Tack vare den snabba styrningen av våra grindsystem och tillfartshinder skyddas anläggningen pålitligt mot våldsam eller överraskande inkräktan – och det inom sekunder efter att en möjlig risksituation identifierats.

Skydda kraftverk för att skydda samhället

Ett angrepp mot ett kärnkraftverk eller vissa kemianläggningar skulle ha katastrofala ekonomiska, ekologiska och hälsopåverkande följder. Många människors existens skulle sättas i fara. För att behålla den offentliga hälsan och säkra allmänna livsvillkor måste kraftverk säkerställa hög skyddsnivå. PPGs produktsortiment erbjuder strikta och pålitliga säkerhetslösningar för kritiska infrastrukturer. Och naturligtvis får du från oss inom detta område all service avseende produkter från en källa: från rådgivning och planeringsstöd över montering och driftsättning fram till underhåll och skötsel över hela användningstiden. Alla åtgärder utförs av experter med fackkunskap som redan har hjälp skydda många kunder mot olika hot.

Kontakta PPG idag – och var i framtiden säker på att du har anförtrott ditt perimeterskydd åt den mest erfarna partnern inom innovativ säkerhetsteknik.

PPG-nyhetsbrev

Med PPG är du alltid informerad om vad som händer inom säkerhetsteknikens värld och i vårt eget företag. Vi har alltid mycket spännande information för dig som gör det lättare för dig att följa tekniska utvecklingar och internationella trender på säkerhetsmarknaden och dra nytta av dem. Prenumerera helst direkt på vårt nyhetsbrev!

Framgångsberättelser

Det finns många exempel på Perimeter Protection Groups internationella framgångar. Orsaken till att vi är framför allt den rätta partner för skydd av kraftverk och relaterade anläggningar visar de följande projekten:

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.