Nyhetsbrev

GPP säkrar Allianz Arena med krasch pollare

Säkerhetskraven för offentliga anläggningar växer snabbt. Detta gäller särskilt för framträdande fotbollsarenor, som Allianz Arena i München. Högt antal besökare, världsomspännande media närvaro, men även stränga krav på strukturell säkerhet kräver särskilt effektiva, holistiska perimeterskyddskoncept.

Allianz Arena erbjuder totalt 75 000 platser på Bundesliga-matcher. Det yttre skyddet för ett stadion måste utformas så att det säkerställs förebyggande säkring och reglering av stora persons – och fordonsflöden i och runt arenan, allt för att undvika panik, oro eller överkapacitet på arenan och för att säkerställa en snabb och jämn evakuering, t.ex. vid brand. Hoten förändras, särskilt den alltmer aggressiva terrorismen och attackerna mot människor med våldsamt invaderande fordon utgör en ytterligare central riskfaktor.

Därför tilldelades i april i år Perimeter Protection Tyskland, det tyska dotterbolaget till det internationella Perimeter Protection Group (PPG), uppdraget av Allianz Arena för att genomföra arenans områdesskyddskoncept. Syftet var att effektivt skydda norra och södra sidan av fastigheten mot terrorattacker med fordon som lastbilar. De västra och östra sidorna skyddas av en motorväg och byggnader från sådana attacker. Hela projektet ska genomföras i slutet av juli. PPG har ett gott rykte på grund av tidigare hög säkerhetsprojekt, till exempel den judiska gemenskapen i mitten av München. Tillsammans med välkända Münchenteknikbyrån BPR Dr. Ing. Schäpertöns Consult GmbH & Co. KG, implementerade PPG lösningen som består av en blandning av 70 fasta och rörliga M30-kraschpollare, som företaget tillverkar i Tyskland. Pollarna som är certifierade enligt internationella standarder PAS 68, ASTM och IWA 14-1 stoppar fordon med olika hastigheter, enligt deras klassificering.

 

Beroende på säkerhetskraven erbjuder Perimeter Protection Group olika rörliga eller fasta kraschpollare. Fotgängare kan komma in obehindrat men fordonstrafiken ska stoppas. Pollarna levereras tillsammans med snabba driftstider och mycket grunda fundament. Pollarna installeras med separat styrlåda och ger  en snabb och enkel funktion i alla klimatzoner. Våra kraschpollare erbjuder pålitlig drift och kostnadseffektivt  underhåll. När de sänks ner kan pollarna enkelt passeras enligt Bridge Class SLW 60, utan att hindra den operativa nödvändiga fordonstrafiken, t.ex. för servicearbete. Ändå blockerar de effektivt områden med längre åtkomstvägar, även mot tunga fordon som lastbilar, genom att lyfta sig på några få sekunder i nödfall.

Alfons Trapp, PPG Sales Bavaria, sammanfattar: “Tack vare det professionella samarbetet mellan alla inblandade, genomfördes projektet smidigt och i tid. Den implementerade lösningen är inte bara säker, utan också visuellt betonar det arkitektoniska mästerverkets estetiska karaktär.”