Nyhetsbrev

Hög säkerhet med högt skydd – nya hot kräver nya svar

Utvecklingen av nya hot och en alltmer aggressiv, religiöst motiverad terrorism kräver nytt tänkande inom säkerhetsområdet – innovation med nya eller utökade säkerhetskoncept. Vi upplever fortfarande ökande krav och komplexiteten ökar på alla områden. Hittills har säkerhetsprodukter främst använts inom områden som fängelser, ambassader, militära anläggningar, kärnkraftverk, flygplatser eller annan kritisk infrastruktur. Men utvecklingen har tagit en ny vändning. Det centrala temat för tillfället är bättre skydd för innerstaden samt offentliga platser. 

Videoövervakning

I praktiken fungerar videoövervakning som enkel verifierbar kontroll och verifiering av identifiering av den påstådda förövaren. Men videoövervakning kan inte längre vara den enda säkerhetsåtgärden när det gäller terroristhandlingar.

Områdesskydd

På grund av detta är kombination av olika komponenter på alla säkerhetsområden definitivt ett måste. Valet av “rätt system” och den optimala kombinationen beror på olika nyckelfaktorer: typ av risk, skyddsnivå, miljö, människors rörelser till och från området, eventuell hotbild och typ av aktivitet i området.

Utmaningar för områdesskydd

Att säkra inre stadsområden är utmanande på grund av att säkringen ligger mycket nära byggnader eller är mottaglig för grundläggande restriktioner på grund av avlopp eller andra rörledningar samt tung trafik från fordon. En annan central faktor är det visuella sambandet med ett säkerhetskoncept i offentliga områden. Ingen vill ha visuellt avskräckande koncept eftersom de skapar en känsla av konstant hot och i sista hand skapar ytterligare rädslor. Berlin och Stockholm har svarat på attacker med ytterligare närvaro av polis och tunga betongblock som en kortsiktig lösning innan mer permanenta lösningar kan placeras

Vi tar emot utmaningen!

Några av våra Terrorist, Högsäkerhetsprodukter har fördelen att de bara behöver ett mindre grundfundament, vilket gör dem användbara i innerstaden där det ofta är underjordiska utmaningar. Rent visuellt arbetar vi med en lösningar som inte bara fungerar visuellt utan också har ett funktionellt syfte. På längre sikt är det viktigt att ha moderna och förebyggande säkerhetslösningar som kan integreras i miljön på ett diskret och effektivt sätt. Christian Oxdorf, VD för GPP Perimeter Protection Danmark, kommentar: “Skyddslösningen måste vara förebyggande. Vi har Högsäkerhetsprodukter som bäst skyddar t.ex. gågator och andra offentliga platser som kan nås via fordon.

Automatiska pollare

Vår crash-testade elkosta pollare skulle vara idealisk för denna utmaning. I sänkt läge är synligheten minimal och pollaren låter tunga fordon passera. På bara några sekunder kommer de höjas igen och bilda ett hinder som blockerar tillfartsvägarna.

Nytänk

Med våra dragare, till exempel, M50-dragaren, kraschtestad enligt ASTM F 2656-07, IWA 14-1: 2013 och PAS 68: 2013, tänker jag i helt nya banor. Inte bara är de certifierade genom internationella kraschtest och därmed utgör ett stort motstånd vid ett angrepp, de kan även integreras i innerstaden. Den visuella och skrämmande effekten av terroristlösningar är mycket omtalat. Det verkar bombastiskt, det verkar i fel riktning. Man känner sig osäker i en säker miljö. Vi har lösningen. Pollare – krashtestade pollare kan enkelt “döljas” i en modern, arkitektoniskt vacker design som inte väcker känsla av terror. Vi tror det är framtiden. För att gömma terrorsäkringen, integreras säkringen i miljön, t.ex med en fin dekoration på toppen, i ett stativ med en bildskärm eller i barnstolar, som alla också fungerar funktionellt. Alla dessa lösningar kommer gradvis att bli en del av framtiden.

High Security produkter

Vårt elkosta High Security-sortiment innehåller ytterligare testade produkter, certifierade enligt internationella standarder PAS 68, ASTM och IWA 14-1, såsom wedge barriers, skjutgrindar, pollare, med flera. Var och en har sin fördel och bör användas på olika ställen. “Det är klart det måste finnas en långsiktig säkerhetslösning som kan genomföras där utvecklingen i samhället har gjort området sårbart och därmed ett potentiellt mål för terroristaktivitet”, avslutar Christian Oxdorf.