Smart Control

Styrsystem från PPG

Säkerhet och kontroll på ett smart sätt

Det finns en anledning till att vi kallar vår styrenhet för din PPG-säkerhetsteknik ”Smart Control”. Härmed överlåts inget till slumpen – eller ännu sämre, angriparen. Hjärnan och kärnan av våra styrsystem är själva styrenheten, systemet WE-Tronic. Därmed täcker vi hela vårt produktsortiment, så att valfria PPG-produkter kan kombineras och styras med varandra. Den certifierade styrenheten har utvecklats för omfattande användning efter Perimeter Protection Groups specifikationer.

En produkt, ett koncept, alla användningsområden

Det som förenar alla motordrivna PPG-produkter är styrningen WE-Tronic. Hos våra pollare kan upp till fem drivenheter av ett system styras med endast en styrning. På så vis reduceras kostnader och tillförlitligheten ökar eftersom hela systemet blir mycket mindre komplext. Det underlättar dessutom utrustningen av äldre system. WE-Tronic erbjuder många förprogrammerade funktioner och anslutningsmöjligheter som kan utökas med tillval.

Vår PPG Connect Modul möjliggör tillståndsövervakning dygnet runt, manövrering med våra produkter via PPG Connect-appen och användning av vår Predictive Maintenance. Dessa funktioner är ett tillval och kan alltid avaktiveras.

För att integrera styrningslösningarna till din hela säkerhetsutrustning erbjuder vi vårt lösningspaket ”Polarmaster”. I det integreras hela styrtekniken från planering över maskinvara och programvara fram till driftsättning och utbildning av medarbetare till ett omfattande helhetskoncept. Kontakta våra rådgivare direkt!

WE-Tronic II

WE-Tronic är en lokal systemstyrning som är utformad för Perimeter Protection Groups hela produktsortiment. Beroende på vilket system som ska styras kan WE-Tronic konfigureras efter den specifika produkten för att förverkliga rörelseprocesser. Med fria in- och utgångar kan kundens specifika krav omsättas. Beroende på behov kan den framtida användaren välja olika styrlägen som till exempel det automatiska tillflödet eller i högsäkerhetsområdet EFO-funktionen (Emergency Fast Operation). WE-Tronic är TÜV-certifierad.

Till systemets andra fördelar tillhör det okomplicerade underhållet och möjligheten till snabba byten, vilket gör att befintliga, många år använda styrningar enkelt kan uppgraderas. Om det skulle uppstå en störning, visas den på bildskärmen. Samtidigt skickas tack vare PPG Connect ett felmeddelande till din smarttelefon eller via e-post. WE-Tronic fungerar pålitligt även vid extrema väderförhållanden och i alla klimatzoner.

Lösningar

PPG:s produkter har använts i årtionden när den mest avancerade tekniken behövs för att effektivt skydda människor och egendom. Ta reda på mer om det breda utbudet av tillämpningar som vår säkerhetsteknik är utformad för – och hur vårt stöd ger kunder över hela världen individuella säkerhetslösningar: