Omfattande skydd av stadion och sportanläggningar med GPP Perimeter Protection

Kompletta perimeterskydd-koncept för stadion blir allt mer viktiga – och de är särskild krävande. Slutligen är säkerhetsläget före och under evenemanget i och runt sportanläggningen mycket rörigt. Enbart antalet fans, som till exempel vid ett Bundesliga-spel, försvårar identifikationen och försvaret mot faror. För att ändå hålla stadion säkra och inte begränsa gästernas glädje behövs ett effektivt och genomgående skyddskoncept.

Förutom det regelbundet höga besökarantalet måste man även tänka på andra säkerhetsrelevanta omständigheter: Hur leder man trafik till och runt arenan? Vilka särskilda krav på byggnadssäkerhet gäller lokalt? Pågår sportevenemang som till exempel Bundesliga-fotbollsmatcher där fans inte bara utsätts för en risk genom tredje part, utan kan även själva och helt medvetet utgöra en säkerhetsrisk för andra fangrupper? Härvid står på grund av den breda medienärvaron förutom stadionsäkerhet även stadionägarens rykte på spel.

Perimeterskydd för stadion och andra sportanläggningar

Utomhusskydd av stadion måste utföras så att en preventiv säkring, reglering och kontroll garanteras. Även för polisen och utbildade säkerhetsarbetare är det på grund av mycket trafik och många besökare en enorm utmaning. Säkerhetstekniken och alla andra system för kritisk infrastruktur ska felfritt gripa in i varandra för att undvika panik, upprör, vandalism och överfyllning av stadion. I undantagssituationer när det till exempel uppstår en brand på grund av insmugglad pyroteknik, måste perimetersäkringen alltid sörja för en sömnlös evakuering.

Relevanta persongrupper som huliganer och ultra-grupper skapar en ”uppställning” mot ordningstjänsten och skyddspersonal redan före ett evenemang. Därför en kortare reaktionstid tack vare smarta tekniska lösningar väsentlig. Under de senaste åren har det visas sig världsvidd att bara närvaron av skyddspersonal inte räcker till för skydd av teams och fans. De mest moderna åtgärder för säkring av dina perimeter utmärker sig med att inte begränsa människors manöverutrymme, utan stödja det på ett intelligent sätt. Lita därför på våra experter: Vi samarbetar som grund tillsammans med dig och dina befintliga säkerhetsåtgärder för att tillhandahålla en optimal säkerhetsmiljö från åtkomstkontroll fram tills att besökarna gått.

För varje arena, varje anläggning, varje utmaning – individuellt planerad säkerhetsteknik och säkerhetskoncept från GPP

Safety first är ditt mål – och därmed en uppgift av GPP Perimeter Protection: Du vill skydda varje del av anläggningen och alla besökare mot all sorts hot. Vi vill leverera säkerhetsteknik med vilken du kan optimalt använda alla skyddets möjligheter. Våra spärrstolpar M30 och M50 ger fotbollsarenor och liknande anläggningar beprövad säkerhet med högsta stötbelastning. Alla pollare utmärker sig med en robust konstruktion av tungt material och högfast stål. Beroende på plats, storlek och byggdesign och den respektive arenans standarder rekommenderar vi användning av olika rörliga och statiska kraschpollare. Vårt arbete börjar långt före installationen. Den börjar vid planeringen – och därmed med kunskap som vi har kontinuerligt byggt över årtionden.

Ditt evenemangs eller sporthändelsens besökare kräver inte bara en prestation på sportfältet. De och deras vänner vill alltid vara på bästa sätt skyddade och säkra på att organisatören kan i varje situation garantera arenans säkerhet. Med andra ord: De förväntar sig – även om de skulle formulera det mindre tekniskt – ett integrerat säkerhetssystem, en organisatoriskt samt och tekniskt perfekt uppställt försvar mot hot och ett innovativt perimeterskydd som i bästa fall gör polisen till åskådare.

Satsa på oss som en pålitlig partner – och säkerheten har redan vunnit!

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024