Perimeterskydd för fängelser, kriminalteknik och alla kriminalvårdens inrättningar

Tekniska säkerhetskoncept för fängelser och liknande inrättningar ska vara effektiva och humana samtidigt. GPP Perimeter Protection erbjuder med innovativa säkerhetsprodukter, mångårig erfarenhet och många servicelösningar ett effektivt externt skydd: Vi har ett komplett sortiment till perimeterskydd för fängelser, kriminalteknik, anstalter och institutioner som till exempel psykiatrikliniker. På så sätt hindras utbrott lika så effektivt som yttre obehörig åtkomst. Låt erfarna GPP-experter rådgöra dig om vilka produkter och tjänster på bästa sätt lämpar sig för den nödvändiga säkerhetsnivån och det individuella utförandet av din inrättning!

Effektiva tekniska säkerhetslösningar för fängelser

Även i moderna fängelser används fortfarande vanliga system för perimetersäkring. Stängsel och murar kan dock övervinnas relativt snabbt med vanliga bruksföremål. Här efterfråga motståndskraftig säkerhetsteknik som klarar av även professionella verktyg. Att klippa igenom eller klättra över måste också förhindras, precis som att gräva sig under eller krypa under. För utrustning som leder uppåt lämpar sig taggtråd eller S-tråd med skarpa skärdelar som också är känd som ”Natotråd”. För att på samma sätt minimera risken genom inkräktare och faran för utbrottsförsök, erbjuder GPP även system för genomfartssäkring med hög belastningsförmåga. Ditt tillhör till exempel våra kilbarriärer (wedge barrier) och särskild snabbt stängande grindar.

Perimeterskydd genom integrerade helhetskoncept

När produkter och planering av GPP Perimeter Protection samarbetar uppstår ett integrerat säkerhetskoncept som garanterar högsta skydd och ett humant utförande av din inrättning: Kompakta byggformer, pålitlig användbarhet och korta vägavstånd för att minimera reaktionstiden är de planeringsparametrar som är avgörande. På så vis skapas en balans mellan säkerhet och bevarandet av avsett rörelseutrymme. Samtidigt måste åtskiljandet av medarbetare, leverantörer och besökare garanteras. Tracked Gate M50, våra EntraQuick®-snabbviksgrindar såsom PU30 med stötbelastning och TurnSec 4.0-system för ingångskontroll har många gånger beprövat sig även inom fängelsets omgivning. I kombination med kilbarriärer kan en fordonskontrollpunkt med slussfunktion skapas.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024