Produkter

Produkter med högsta perimeterskydd

Friktionsfri säkerhet från PPG!

Som tillverkare av system för byggnads- och anläggningssäkerhet erbjuder vi moderna säkerhetslösningar till kunder från alla branscher. Redan sedan årtionden tillhandahåller vi individuella perimeterskydd för uppdragsgivare i hela världen. Med sex internationella säten och återförsäljare i över 68 länder är vi den globalt ledande experten för komplett perimetersäkring: Från enskilda komponenter över integrerade säkerhetskoncept fram till kompetent service – hos PPG får du allt från en hand!

Vi tänker konsekvent på användningsändamålet när vi utvecklar vårt produktsortiment. Slutligen ska inte bara bästa perimeterskydd uppnås. Det måste också alltid tas hänsyn till andra mål. Om man till exempel ska installera en grind eller ett system för ingångskontroll får den valda säkerhetslösningen inte störa den problemfria driften vid vanlig ingångsfrekvens. Obehörig åtkomst måste förhindras utan att hindra person- eller fordonstrafiken. Ett tidsenligt perimeterskydd börjar därmed inte först med montering av säkerhetstekniken, utan med omfattande kunskap och en detaljerad rådgivning. Beroende på sannolika hot och användningsområdet efterfrågas olika lösningar. Handlar det om skydd av ett utomhusområde eller ligger tyngdpunkten på byggnadssäkerhet? Vill du till exempel skydda en industrianläggning eller utföra åtgärder för säkring av ett finansinstitut? Behöver du ett säkerhetssystem som helst håller alla eventuella inkräktare borta från ett visst objekt? Eller måste du säkra kritiska infrastrukturer där många person och fordon inte kan undvikas? Perimeter Protection Group har den individuella lösningen!

PPG skyddar människor, byggnader och egendom – på tekniskt högsta nivå. Hitta nu i vårt sortiment just den säkerhetsteknik som effektivt säkrar även din perimeter:

Våra produktkategorier

Säkerhetsteknik kan klassificerar efter olika kriterier. Beroende på de specifika kraven bör man välja olika produkttyper, säkerhetsnivåer eller styrningar. Med vår mångåriga erfarenhet som grund stödjer vi individuellt planeringen av ditt perimeterskydd. På så sätt fastställer vi det verkliga behovet, identifierar de passande säkerhetssystemen och tillhandahåller de nödvändiga tjänsterna för en hållbart framgångsrik perimetersäkring.

Läs mer om våra produkters speciella egenskaper och prata med oss om vilket teknik möjliggör det optimala perimeterskyddet för ditt företag, respektive organisation:

Acces Control

Ingen kommer förbi dessa PPG-produkter: Välj mellan manuella och elektriska system. Planera med oss säkringen av en tomtgräns mot åtkomst av obehöriga personer med bommar och grindar. Eller förstärk ditt byggnadsskydd med system som sömlöst samspelar med din befintliga larm- och övervakningsteknik.

High Security

För högsta säkerhet finns det endast en grund: Högsta kvalitet av den säkerhetsteknik som används. Våra kraschtestade högsäkerhetslösningar är certifierade efter de mest kravfyllda certifikat som till exempel PAS 68, ASTM / DOS eller den internationella standarden IWA 14-1. Kontakta oss!

Smart Control

Intelligent perimetersäkring lyckas endast med produkter som tillåter en sömlös samverkan mellan medarbetare, säkerhetsteknik och ytterligare byggnadsteknik. Våra Smart Control-styrsystem garanterar snabbaste reaktionstider vid fara, är enkla att manövrera och bidrar till skapandet av ett slutet koncept med enskilda åtgärder för perimetersäkring.

Skjutgrind

Den beprövade lösningen för framför allt företag och säkerhetskänsliga utomhusområden: Skjutgrindar från PPG är tillförlitliga även efter många års användning och klarar sig med minimalt underhåll och skötsel. Beroende på krav finns det varianter i aluminium eller stål. Och eftersom Safety-First-principen ska gälla för dina medarbetare och besökare, förhindrar de integrerade driftssäkerhetsanordningarna såsom ljusbommar olyckor orsakade av oavsiktlig kroppskontakt. Även du hittar det bästa systemet för perimetersäkring bland grindar i vår ”EntraSteel”-, ”EntraLight”- och ”Tracked Gate M50”-serie.

Snabbviksgrind

Vid identifiering av en farlig situation krävs det ofta en sekundsnabb reaktion. Och det gäller inte bara för säkerhetspersonalen, utan också för säkerhetstekniken. Slutligen duger inte även det säkraste stängslet när inkräktare kan enkelt övervinna din perimeter genom öppen infart. Snabbviksgrindar i serien EntraQuick är konstruerade för särskilt korta öppnings- och stängningstider och klarar samtidigt vid behov av angrepp genom fordon i pickup-klass. De säljs med en eller två flyglar och till och med i en mobil variant för temporär användning. Läs om flexibiliteten som är unik inom säkerhetsteknikens område.

Upptäck PPG-webbshopen

Ta en detaljerad titt på våra produkter. Se priserna på enskilda produkter och systemlösningar och få en mer detaljerad bild av hur vår portfölj kan uppfylla dina säkerhetsbehov. Jämför specifikationerna för olika produktvarianter direkt med varandra och välj dina säkerhetslösningar efter behov:

Pollare

Hos säkerhetsteknik tänker de flesta människor först på skydd mot inbrott. Med även utomhus i städer och kommuner där man vill ha ett levande samhälle är ett solid perimeterskydd ofta viktig: Känsliga byggnader och människogrupper ska skyddas mot avsiktligt och oavsiktligt närmande fordon. Skyddet ska dock den störa den hinderfria karaktären av aktuell plats för de passerande. Stängsel och slutna grindsystem kan därför inte användas. Här är styva och sänkbara pollare från PPG den bästa lösningen för offentliga platser och företag med campus-karaktär.

Genomfartshinder

Dessa säkerhetssystem är särskilt dugliga: Kilhinder (Wedge-Barriers) och däckspärrar från PPG kan vid behov sänkas helt. I varje fall möjliggör dessa massiva genomfartshinder tack vare sin robusta konstruktion ett pålitligt skydd för nästan alla infarter. Nästan alla varianter förfogar över ett högsäkerhetscertifikat efter världens strängaste standarder. Globalt litar kunder med de strängaste säkerhetskraven på vårt företags genomfartshinder.

Smart Control

Innovativt perimeterskydd är inte bara mekaniskt robust. Den utnyttjar även fördelarna av elektronisk styrning för att hålla reaktionstiderna så korta som möjligt. Smart Control från PPG kompletterar de mekaniska komponenterna av din säkerhetsteknik med ett flexibelt och individuellt anpassningsbart styrsystem. Företag, kritiska infrastrukturer, militärinrättningar och offentliga organisationer ställer väldigt olika krav på sin säkerhetsteknik. Du måste möjliggöra olika frekvens på person-och fordonstrafik utan att samtidigt påverka perimeterskyddet. Smart Control-styrningar från Perimeter Protection Group gör ditt säkerhetskoncept mer intelligent!

Ingångskontroll

Även önskade gäster ska inte alltid ha en okontrollerad åtkomst i ett oöversiktligt personflöde till ett företag eller till ett utomhusområde. Här är rotationsgrindar för ingångskontroll den bästa lösningen: De förhindrar inte bara åtkomst till ett visst område. De sorterar och saktar ner personflödet så att säkerhetspersonal eller elektroniska övervakningssystem kan känna igen och identifiera all de som kommer in.

Bommar

Installation av en bom är den vanligaste säkerhetsåtgärden för utomhusområden. Bommar ger områdets gränser tydligt synliga. I många användningsfall räcker redan denna enkla funktion för att effektivt säkra anläggningen. Även områden som inte har särskilt höga säkerhetskrav kan på så vis skyddas mot slarvig och oavsiktlig åtkomst.