Utomhusskydd för militärbranschen

Militäranläggningar- och byggnader har särskilt höga krav på säkerhet. Ingenstans är tillförlitligheten och en uppdaterad säkerhetsteknik så viktiga som här. Terrorister, radikala aktivister och spionage genom statliga aktörer är risker som man måste räkna med. Även stöld av kvalitativ utrustning genom professionellt kriminella kan inte uteslutas. Ett utomhusskydd med högsäkerhetsprodukter för militäranläggningar förhindrar pålitligt attacker med fordon. Den teknik vi använder är certifierad efter högsta standarder som till exempel tillämpas även av USA:s och Storbritanniens militär. Mer tillförlitligt kan militärperimeter inte skyddas!

Skydd av militärperimeter mot alla hot

För militärsäkerhet erbjuder vårt sortiment internationell kraschtestade och certifierade högsäkerhetsprodukter. Därmed förfogar militäranläggningar över innovativa lösningar mot externa och interna hot genom terrorister, aktivister, demonstranter och alla inkräktare som siktar på stöld eller sabotage. För felfritt skydd av kritisk infrastruktur är ett komplex säkerhetskoncept grundläggande: För detta erbjuder PPG ett fullständigt sortiment säkerhetsteknik inklusive kraschpollare, kilhinder, tyre killer och kraschgrindar med stötbelastning.

Innovativ säkerhetsteknik – Made in Germany

För att utveckla säkerhetsprodukter som blir till framtidens standard tack vare att de är i varje nödläge beredda krävs innovationsförmåga och mycket erfarenhet. Då den som redan i dåtiden levererade högsta säkerhet har den bästa grunden för att in i detalj förstå uppdragsgivarnas säkerhetskrav och kan göra hela jobbet även som rådgivare för säkerhetsfrågor.

Med en erfarenhet sedan 1951 och de alltid moderna produkter förfogar vi över en långtidskompetens inom allt från rådgivning och planering, över installation och skötsel fram till byggteknik och underhåll. På så vis är GPP Perimeter Protection din pålitliga partner för effektiva säkerhetslösningar för militären. Made in Germany, jorden runt – förlita dig helt och hållet på GPP!

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024