Äkta Gunnebostängsel sedan 1911

Äkta Gunnebostängsel sedan 1911

• Hög kvalitet
• Lång livslängd
• Underhållsfritt
• Höjd enligt önskemål och behov.
• Förzinkat eller förzinkat och plastbelagt

Gunnebostängsel har blivit ett vedertaget begrepp för kvalitet, vilket är ett arv som vi med stolthet förvaltar och utvecklar. Samtliga komponenter i ett stängsel behandlas för att ge en lång livslängd. Den stålförstärkta kärnan i tråden, avancerade profilstolpar och ytbehandlade komponenter ger ett tåligt och säkert stängsel som fungerar underhållsfritt under många år. Våra stängsel förmedlar det synintryck, säkerhet och estetik som du önskar i en lösning.
Gunnebostängslet är tillverkat av flätad ståltråd och finns tillgängligt i två olika utföranden, förzinkat eller förzinkat och plastbelagt. Plastbeläggningen finns i mörk, olivgrön, svart och kamouflage (“Kamou”) som standard. Höjd enligt önskemål och behov. Plastbeläggningen är sintrad på den redan förzinkade nättråden. Sintring av stängsel ger än betydligt högre tålighet och längre livslängd än den på kontinenten använda extruderingsmetoden. Gunnebostängslet är av säkerhetsklass 1 varav vanliga användningsområden är villor, skolor, industrier.

Gunnebo Vilstängsel

• Hög kvalitet
• Förstärkta knutter
• Lång livslängd och lågt underhåll
• Bäst i test vid Statens Provningsanstalt år 2010
• Anpassat enligt Trafikverkets Vägutformning (VU94)

Gunnebostängsel är kända över hela världen för sin höga kvalitet. Gunnebo Viltstängslet är ännu ett exempel på ett starkt stängsel av högsta kvalitet. De förstärkta knutterna (ringlocks) kan hantera stor belastning och därigenom säkerställer att stängslet inte välts av inkommande vilt.
Gunnebos viltstängsel har vunnit ”Bäst i Test” vid Statens Provningsanstalt år 2010. Detta beror bland annat på att Gunnebos viltstängselsystem är optimerat så att alla ingående komponenter, såsom nät, stolpar, grindar och detaljer samverkar på bästa möjliga sätt. Det ger en lång livslängd och litet behov av service och underhåll. Gunnebo Viltstängsel är av säkerhetsklass 1 varav vanliga användningsområden är där löpande vilda djur ka orsaka stor skada exempelvis vid mark och privategendom eller. för att ingå i en totallösning av ett vägprojekt. Därför är Gunnebo Viltstängsel utvecklat och anpassat enligt Trafikverkets Vägutformning (VU94).

Giant Secure

• Hög kvalitet
• Lång livslängd
• Underhållsfritt

Giant Secure är ett patenterad panelstängsel som ger både högre säkerhet, stabilitet samt installation i en enkel lösning. Den patenterade konstruktionen förhindrar nedmontering av stängslet vid inbrott.

Gunnebo Vajerräcken

• Hög kvalitet
• Lång hållbarhet
• Stor flexibilitet
• Effektiv trafikkontroll

Gunnebostängsel är kända över hela världen för sin höga kvalitet. Med Gunnebo Vajerräcken får du en enkel och fin lösning till att komplettera även de längsta vägsträckningarna. Med den speciella konstruktionen, är säkerheten i topp och stängslet säkerställer effektiv trafikkontroll.
Det finns två olika stängsellösningar i Gunnebo Vajerräcken: Gunnebo CASS (Cable Safety System) och Gunnebo Safety Line. Gunnebo CASS är perfekt till mitträcken på vägen. Med rundade stolpar och linorna placerad inuti stolpen skapar det ett säkert system, som är hållbar i många år. Gunnebo Safety Line kan placeras som mitträcke, slänträcke eller sidoräcke. Safety Line kännetecknas även av lång hållbarhet och stor flexibilitet.

Industriellt stängsel

• Hög kvalitet
• Går ej att bryta loss nätmattan i sidled
• Kompakt kapsling av ändtrådarna
• Tre modeller GZ (GP), GZ-A (GP-A), GZ-GA (GP-GA)

Perimeter Protection Group erbjuder tre typer utav industriellt stängsel som är anpassat för olika industritypers behov av säkerhet och funktionalitet. Modellen GZ-GA (GP-GA) är ett kostnadseffektivt alternativ där nätmattorna är fastsvetsade vid stolparna med hjälp utav rostfria stålklämmor och rostfria stålskruvar eller plasthållare och är av säkerhetsklass 1.
Modell GZ (GP) är av säkerhetsklass 2 då det inte går att bryta loss nätmattan i sidled från GP-stolpen tack vare dess kompakta kapsling av ändtrådarna. På grund utav fläktskruvarna är fästningen praktiskt taget ej borttagbar. Dessutom ges mer spelutrymme för monteringen av stängslet tack vare den bredare fronten på stolparna vilket innebär att stängslet är mer anpassningsbart till områdets rådande struktur.
Modell GZ-A (GP-A) är även utav säkerhetsklass 2 och har samma karaktärsdrag som modell GZ (GP) men har utöver det, täckta mattor med en järnskyddslist vilket ökar säkerheten av områdets inhägnad.

Panelstängsel Dense

• Hög säkerhet
• Skydd mot klättring
• Hög täthet av panelerna
• Möjlighet till videoövervakning
• Stål i enlighet med NF-EN-10016-2
• Galvanisering i enlighet med 100244-2 klass D

Panelstängslet Dense är den optimala lösningen för att säkra områden av typen högrisk och är utav säkerhetsklass 4. Fördelen med Panelstängslet Dense är att tätheten och styrkan hos Dense paneler ger fantastisk säkerhet samt god synlighet med både visuell och video-övervakning varav maskornas densitet begränsar antalet objekt som kan passera igenom och panelernas design gör det omöjligt att klättra över. Systemets förebyggande effekt saktar ner de mest ihållande försöken att bryta igenom med hjälp utav förzinkade säkerhetsmuttrar.
Panelstängslet kommer med en mängd alternativ, några utav de alternativ vi erbjuder är: fotpaneler, L-formad taggtråd, vändbara paneler eller andra färger. Som standard erbjuder vi släta paneler och i vissa höjder har panelerna 3 veck. Vi erbjuder panelhöjder från 2-6 meter.

Palissadstängsel

• Hög säkerhet
• Elegant stängsel
• Svårt att demolera eller klättra över
• Möjlighet till unik och personlig design

Palisadstängsel är en ytterst elegant form av inhägnad som också är svår att klättra över eller demolera. Vi erbjuder fyra olika palisadstängsel varav valet av modul är relaterat till önskad stabilitet och styrka dvs beroende på var stängslet skall monteras. Tillämpbart på alla dessa är att stolparna kan vara Ø60 mm runda eller kvadratiska på 60 mm med ett plastlock. De fyra modulerna liknar dimensionsmässigt Modul´R
Modul´R är ett palisadstängsel som är anslutet via topp och botten med en hand och fotstång med dimensionerna 50x30x2 mm. Staketet kan utrustas med runda Ø25 mm balustrar eller fyrkantiga 25×25 mm balustrar. I båda fallen svetsas balustrarna mellan botten och toppremsorna. Avståndet mellan de vertikala balustrarna är 110 mm och vi erbjuder knoppar som tillval när stängslet är högre än 2 meter.
Skillnaden mellan modulerna är att Modul‘A:s balustrer svetsas direkt på hand och fotskenor samt placeringen av handskenorna. Modul‘O har egenskaperna att balustrarna är kontinuerliga och går igenom hand och fotfäste. På modul’Z svetsas balustrarna framför och bak på ledstången. Några av balustrarna är monterade med en liten lutning, vilket ger stängslet en modern känsla. Modul´Z har även möjligheten att estetiskt utformas på lite olika vis.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024