Om oss

GPP Perimeter Protection

Med lång erfarenhet, omfattande utvecklingskompetens och höga kvalitetskrav utan kompromisser överträffar vi regelbundet förväntningar av även de mest krävande kunder. Vi härstammar från ärotyngda Gunnebo Industrier som startade redan 1764. Ett välkänt varumärke hos oss är Gunnebostängsel. Eftersom våra kunders säkerhet och tillfredsställelse står hos oss på första plats är vi inte bara en del av högsäkerhetsbranschens trender – vi skapar de också! Ta reda på mer om vår historia, vår utvecklingsavdelning och om vad förstklassig säkerhetsteknik betyder för oss. I slutet kommer det finnas endast en partner för ditt perimeterskydd: GPP!

Lär känna oss mer!

Vi presenterar oss – som producent, utvecklare, planerare och tjänsteleverantör i alla frågor kring ditt företags, din organisations eller din kommuns säkerhet. GPP Perimeter Protection erbjuder mycket mer än bara montering av tekniska system – vi erbjuder perimeterskydd från en hand!

Vi känner dina behov. Vi har de passande lösningarna. Tillsammans skapar vi ett oslagbart team för din säkerhet!

Internationellt certifierade högsäkerhetsprodukter

GPP Perimeter Protection förfogar över de mesta högsäkerhetscertifikat för högsäkerhetsprodukter i hela världen. Våra internationell certifierade lösningar omfattar grindar med stötbelastning, Wedge Barriers (kilhinder), säkerhetspollare, genomfartshinder och lyftbalkar. Dessutom tillverkar vi klassiska produkter för perimeterskydd. Dit tillhör bommar, TÜV-typtestade snabbviksgrindar, skjutgrindar och flygelgrindar. Produkter för ingångskontroll som våra rotationsgrindar avrundar produktsortimentet. Med vår mångåriga erfarenhet sedan 1951, dotterbolag i sex länder och ett världsomspännande arbetande nätverk på återförsäljare erbjuder vi dig ett komplett paket på planering, produkter, projektavveckling och service.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Spela videoklipp

Kompetens, flexibilitet och professionalitet

Våra externa medarbetare och vårt täta partnernätverk säkerställer att vi kan flexibelt, professionellt och kompetent arbeta med dina säkerhetsbehov. På så sätt garanterar vi att vi är nära våra kunder och att vi har korta reaktionstider för att kunna skydda dina medarbetare, gäster, byggnader och areal på bästa sätt. Därför arbetar vi även tät tillsammans med stadsplanerare, arkitekter och andra experter, med dess hjälp vi löpande optimerar vår forskning och utveckling.

Optimalt utomhusskydd under alla villkor

Vilket säkerhetsbehov har din byggnad eller din anläggning? Vi rådgör dig gärna hur du ska på bästa sätt säkra sitt säte. Med våra certifierade högsäkerhetsprodukter i kombination med vår infarts- och ingångskontroll är obehörig åtkomst eller övervinnande av din perimeter med fordon inte ett tema längre. Det är väldigt viktigt då även angriparna blir mer och mer professionella och kraven på perimeterskydd stiger. Var redo på varje möjlig scenario med GPP!

Lösningar

GPP:s produkter har använts i årtionden när den mest avancerade tekniken behövs för att effektivt skydda människor och egendom. Ta reda på mer om det breda utbudet av tillämpningar som vår säkerhetsteknik är utformad för – och hur vårt stöd ger kunder över hela världen individuella säkerhetslösningar:

Våra värden

Precis som våra produkter, vidareutvecklar vi även våra värden. På så sätt erbjuder vi dig idag inte bara – som redan sedan årtionden – bästa produktkvalitet, individuellt stöd vid planering och omsättning av projekt, utan också rådgivning och service. Vi använder våra alltid mer omfattande erfarenhet för att i detalj analysera dina individuella säkerhetsbehov. På så sätt identifierar vi proaktivt möjligheter till förbättring av din säkerhetsteknik som du kanske själv inte än vet om. Vårt huvudmål är att garantera varje kunds individuella säkerhet.

Du har värden: att dina medarbetare är friska, ditt företags kapital, din byggnad och dina inventarier. Och vårt högsta mål är att skydda dina värden!

GPP Perimeter Protections historia

1951
elkosta grundades i Salzgitter
1975
Wego grundades i Salzkotten
1985
Werra grundades i Witzenhausen
1987
Första kraschtesterna för Högsäkerhetsprodukter
1997
Förvärv av Gunnebo
2005
Förvärv av elkosta
2011
Förvärv av försäljningsorganisationerna i Finland, Sverige och Danmark
2015
SSI förvärvar Perimeter Protection Group

GPP-nyhetsbrev

Med GPP är du alltid informerad om vad som händer inom säkerhetsteknikens värld och i vårt eget företag. Vi har alltid mycket spännande information för dig som gör det lättare för dig att följa tekniska utvecklingar och internationella trender på säkerhetsmarknaden och dra nytta av dem. Prenumerera direkt på vårt nyhetsbrev!

R&D

Ingen säkerhet utan forskning och utveckling

Innan en av våra produkter börjar säljas har vår egen utvecklingsavdelning omfattande genomtänkt varje egenskap och tittat på den från alla vinklar. Vi nöjer oss inte med kompromisslösningar – utan vi skapar ett samspel mellan säkerhetsfunktioner, användarvänlighet, hållbarhet, låga underhållsbehov och kostnadsoptimering vid transport och installation. Uppfyllelse av lagar är en självklarhet.

Detta anspråk på ledande innovationsförmåga speglar sig av i våra många patentansökan. Vi har till exempel patent på mer än 30 aspekt av vårt prisbelönta pollarsystem City Protector!

Överföring av kunskap – aktuell forskningskompetens för din perimeter

Sedan en längre tid har GPP Perimeter Protection ett forskningssamarbete med universiteten i Paderborn tack vare vilket vi gör våra produkter och därmed också vårt erbjudande inom perimeterskydd ännu bättre. Samtidigt ger vi mycket tillbaka till forskningslandskapet – genom att vi ger studenter och unga forskare möjligheten att kombinera sitt projekt-, bachelor- eller masterarbete med praktik och jobba som praktikant eller arbetande student i vårt team. På så sätt integrerar vi vetenskapliga upptäckter i moderna säkerhetslösningar och främjar samtidigt ömsesidig kunskapsöverföring i vårt hemregion Ostwestfalen.

Bästa kvalitet med säkerhet

Högsta kvalitetsstandard – garanterat och certifierat

Vi gör förutom regelbundna interna granskningar också kontroller genom oberoende kontrollanter som till exempel den årliga kontrollen av våra tillverkningsorter genom TÜV. På så vis får vi den höga kvaliteten och effektiviteten av våra tillverkningsprocesser regelbundet bekräftad. Vårt företag har naturligtvis DIN EN ISO 9001-certifikat som endast är möjligt med ett modernt kvalitetshanteringssystem.

För optimering av tillverkningstoleranser, funktionssäkerhet och kostnad av alla byggdelar utför vi omfattande analyser med hjälp av konstruktionsdata samt data från datorsimulering. I anslutning testar vi våra produkter efter långtids belastningsförmåga på vårt eget testfält. Ingen av produkterna lämnar tillverkningsorten utan en omfattande slutkontroll.

CE-märkning

CE-märkningen bevisar att produkter som säljs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) uppfyller höga säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav. CE-märkningen stödjer också en rättvis konkurrens, eftersom det finns samma regler för alla företag. På så sätt kan kunderna vara säkra på att deras GPP-produkter inte bara skyddar de själva, utan också arbetssäkerhet, hälsa och miljö inom det hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

TÜV-typprovning

Våra produkter är uteslutande ”Made in Germany” och tillverkas under sträng kvalitetskontroll. De motsvarar högsta kvalitetsstandarder. Dessa standarder krävs för att garantera säkerheten under alla villkor – det är slutligen vårt löfte!

Vi bevisar den kontinuerliga kvaliteten och framför allt den överlägsna säkerheten som våra produkter besitter med TÜV-typprovningar och ytterligare certifikat. Våra elektriskt drivna snabbviksgrindar uppfyller alltid de aktuella europeiska säkerhetsnormerna och är TÜV-typtestade. Testet fastställer säkerhets- och prestandakrav på grindar och bommar som är avsedda för montering i ingångsområden av personer och som huvudsakligen ska garantera en säker infart av varor och fordon i kommersiell kontext, inom industri eller i bostadsområden.

Grindar utan typprovning kan inte uppfylla den aktuella säkerhetstandarden, vilket kan leda till allvarliga olyckor. TÜV-typprovningen är ett frivilligt certifikat som vi utför för våra produkter ur vårt ansvarsmedvetenhet.

Verkliga kraschtester för äkta säkerhet

Det finns många tillverkare av produkter som inte är certifierade på högsäkerhetsmarknaden. De bevisar uppfyllelsen av de föreskrivna kraschnivåerna med ett ”självcertifikat” – endast med statiska beräkningar som grund. Men endast en i verkligheten genomförd kraschtest kan motsvara en real belastning och slutligen garantera den nödvändiga säkerheten.

När det handlar om kvalitetskrav kan tillverkare påstå en hel del. Men äkta kvalitet bevisar sig först i praktiken. Därför ska du helst övertyga dig själv direkt med våra kraschtest-videor över vad allt vår säkerhetsteknik kan. Dessa produkter imponerar mycket – framför all på fordon som kämpar mot dem…

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Subscribe

* indicates required
To subscribe to our newsletter, please enter your e-mail address in the field below, confirm the checkbox and click on "SUBSCRIBE".

I know that I can unsubscribe free of charge at any time with effect for the future and that my data will only be used for the purpose of managing the newsletter subscription and will not be passed on to third parties. I have read the data privacy policy."

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.