GPP Perimeter Protection

Perimeter Protection Group i Sverige är nu en del av Heda Security, som i sin tur ägs av Garda Sikring Group. Koncernen omfattar idag 1 450 anställda och en omsättning på cirka 3,5 miljarder svenska kronor. Heda Security är Sveriges ledande företag inom områdessäkerhet med en tydlig och klar vision: Creating a safe community. De har över 25 års erfarenhet och lägger stor vikt vid sina kunder och säkerhet, med rätt produkt till rätt pris.

Som en del av Heda Security kommer vi fortsätta att leverera våra ledande produkter och tjänster inklusive service och underhåll till våra kunder. Med lång erfarenhet, omfattande utvecklingskompetens och höga kvalitetskrav utan kompromisser, överträffar vi regelbundet förväntningarna även hos de mest krävande kunderna. GPP har en lång historia och härstammar från det välrenommerade företaget Gunnebo Industrier, som grundades redan 1764. Vi kan nu leverera kompletta lösningar och koncept inom områdessäkerhet och teknisk säkerhet.

GPP

FoU

Kvalitet

Lär känna oss mer!

Vi presenterar oss – som producent, utvecklare, planerare och tjänsteleverantör i alla frågor kring ditt företags, din organisations eller din kommuns säkerhet. GPP Perimeter Protection erbjuder mycket mer än endast montering av tekniska system – vi erbjuder alltid certifierat perimeterskydd utan mellanhänder!

Vi känner dina behov. Vi har de passande lösningarna. Tillsammans skapar vi ett oslagbart team för din säkerhet!

Internationellt certifierade högsäkerhetsprodukter

GPP Perimeter Protection förfogar över de mesta högsäkerhetscertifikat för högsäkerhetsprodukter i hela världen. Våra internationell certifierade lösningar omfattar grindar med stötbelastning, Wedge Barriers (kilhinder), säkerhetspollare, genomfartshinder och lyftbalkar. Dessutom tillverkar vi klassiska produkter för perimeterskydd. Dit tillhör bommar, TÜV-typtestade snabbviksgrindar, skjutgrindar och flygelgrindar. Produkter för ingångskontroll som våra rotationsgrindar avrundar produktsortimentet. Med vår mångåriga erfarenhet sedan 1951 erbjuder vi dig ett komplett paket på planering, produkter, projektavveckling och service.

Kompetens, flexibilitet och professionalitet

Våra externa medarbetare och vårt täta partnernätverk säkerställer att vi kan flexibelt, professionellt och kompetent arbeta med dina säkerhetsbehov. På så sätt garanterar vi att vi är nära våra kunder och att vi har korta reaktionstider för att kunna skydda dina medarbetare, gäster, byggnader och areal på bästa sätt. Därför arbetar vi även tät tillsammans med stadsplanerare, arkitekter och andra experter, med dess hjälp vi löpande optimerar vår forskning och utveckling.

Optimalt utomhusskydd under alla villkor

Vilket säkerhetsbehov har din byggnad eller din anläggning? Vi rådgör dig gärna hur du ska på bästa sätt säkra sitt säte. Med våra certifierade högsäkerhetsprodukter i kombination med vår infarts- och ingångskontroll är obehörig åtkomst eller övervinnande av din perimeter med fordon inte ett tema längre. Det är väldigt viktigt då även angriparna blir mer och mer professionella och kraven på perimeterskydd stiger. Var redo på varje möjlig scenario med GPP!

  • Lösningar

    GPP:s produkter har använts i årtionden när den mest avancerade tekniken behövs för att effektivt skydda människor och egendom. Ta reda på mer om det breda utbudet av tillämpningar som vår säkerhetsteknik är utformad för – och hur vårt stöd ger kunder över hela världen individuella säkerhetslösningar.

    Läs mer

Våra värden

Precis som våra produkter, vidareutvecklar vi även våra värden. På så sätt erbjuder vi dig idag inte bara – som redan sedan årtionden – bästa produktkvalitet, individuellt stöd vid planering och omsättning av projekt, utan också rådgivning och service. Vi använder våra alltid mer omfattande erfarenhet för att i detalj analysera dina individuella säkerhetsbehov. På så sätt identifierar vi proaktivt möjligheter till förbättring av din säkerhetsteknik som du kanske själv inte än vet om. Vårt huvudmål är att garantera varje kunds individuella säkerhet.

Du har värden: att dina medarbetare är friska, ditt företags kapital, din byggnad och dina inventarier. Och vårt högsta mål är att skydda dina värden!

FoU

Ingen säkerhet utan forskning och utveckling

Innan en av våra produkter börjar säljas har vår egen utvecklingsavdelning omfattande genomtänkt varje egenskap och tittat på den från alla vinklar. Vi nöjer oss inte med kompromisslösningar – utan vi skapar ett samspel mellan säkerhetsfunktioner, användarvänlighet, hållbarhet, låga underhållsbehov och kostnadsoptimering vid transport och installation. Uppfyllelse av lagar är en självklarhet.

Detta anspråk på ledande innovationsförmåga speglar sig av i våra många patentansökan. Vi har till exempel patent på mer än 30 aspekt av vårt prisbelönta pollarsystem City Protector!

Överföring av kunskap – aktuell forskningskompetens för din perimeter

Sedan en längre tid har GPP Perimeter Protection ett forskningssamarbete med universiteten i Paderborn tack vare vilket vi gör våra produkter och därmed också vårt erbjudande inom perimeterskydd ännu bättre. Samtidigt ger vi mycket tillbaka till forskningslandskapet – genom att vi ger studenter och unga forskare möjligheten att kombinera sitt projekt-, bachelor- eller masterarbete med praktik och jobba som praktikant eller arbetande student i vårt team. På så sätt integrerar vi vetenskapliga upptäckter i moderna säkerhetslösningar och främjar samtidigt ömsesidig kunskapsöverföring i vårt hemregion Ostwestfalen.

Bästa kvalitet med säkerhet!

Högsta kvalitetsstandard – garanterat och certifierat

Vi gör förutom regelbundna interna granskningar också kontroller genom oberoende kontrollanter som till exempel den årliga kontrollen av våra tillverkningsorter genom TÜV. På så vis får vi den höga kvaliteten och effektiviteten av våra tillverkningsprocesser regelbundet bekräftad. Vårt företag har naturligtvis DIN EN ISO 9001-certifikat som endast är möjligt med ett modernt kvalitetshanteringssystem.

För optimering av tillverkningstoleranser, funktionssäkerhet och kostnad av alla byggdelar utför vi omfattande analyser med hjälp av konstruktionsdata samt data från datorsimulering. I anslutning testar vi våra produkter efter långtids belastningsförmåga på vårt eget testfält. Ingen av produkterna lämnar tillverkningsorten utan en omfattande slutkontroll.

CE-märkning

CE-märkningen bevisar att produkter som säljs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) uppfyller höga säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav. CE-märkningen stödjer också en rättvis konkurrens, eftersom det finns samma regler för alla företag. På så sätt kan kunderna vara säkra på att deras GPP-produkter inte bara skyddar de själva, utan också arbetssäkerhet, hälsa och miljö inom det hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

TÜV-typprovning

Våra produkter är uteslutande ”Made in Germany” och tillverkas under sträng kvalitetskontroll. De motsvarar högsta kvalitetsstandarder. Dessa standarder krävs för att garantera säkerheten under alla villkor – det är slutligen vårt löfte!

Vi bevisar den kontinuerliga kvaliteten och framför allt den överlägsna säkerheten som våra produkter besitter med TÜV-typprovningar och ytterligare certifikat. Våra elektriskt drivna snabbviksgrindar uppfyller alltid de aktuella europeiska säkerhetsnormerna och är TÜV-typtestade. Testet fastställer säkerhets- och prestandakrav på grindar och bommar som är avsedda för montering i ingångsområden av personer och som huvudsakligen ska garantera en säker infart av varor och fordon i kommersiell kontext, inom industri eller i bostadsområden.

Grindar utan typprovning kan inte uppfylla den aktuella säkerhetstandarden, vilket kan leda till allvarliga olyckor. TÜV-typprovningen är ett frivilligt certifikat som vi utför för våra produkter ur vårt ansvarsmedvetenhet.

Verkliga kraschtester för äkta säkerhet

Det finns många tillverkare av produkter som inte är certifierade på högsäkerhetsmarknaden. De bevisar uppfyllelsen av de föreskrivna kraschnivåerna med ett ”självcertifikat” – endast med statiska beräkningar som grund. Men endast en i verkligheten genomförd kraschtest kan motsvara en real belastning och slutligen garantera den nödvändiga säkerheten.

När det handlar om kvalitetskrav kan tillverkare påstå en hel del. Men äkta kvalitet bevisar sig först i praktiken. Därför ska du helst övertyga dig själv direkt med våra kraschtest-videor över vad allt vår säkerhetsteknik kan. Dessa produkter imponerar mycket – framför all på fordon som kämpar mot dem…

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024