Styrsystem från GPP

Säkerhet och kontroll på ett smart sätt

Det finns en anledning till att vi kallar vår styrenhet för din GPP-säkerhetsteknik ”Smart Control”. Härmed överlåts inget till slumpen – eller ännu sämre, angriparen. Hjärnan och kärnan av våra styrsystem är själva styrenheten, systemet WE-Tronic. Därmed täcker vi hela vårt produktsortiment, så att valfria GPP-produkter kan kombineras och styras med varandra. Den certifierade styrenheten har utvecklats för omfattande användning efter Perimeter Protection Groups specifikationer.

En produkt, ett koncept, alla användningsområden

Det som förenar alla motordrivna GPP-produkter är styrningen WE-Tronic. Hos våra pollare kan upp till fem drivenheter av ett system styras med endast en styrning. På så vis reduceras kostnader och tillförlitligheten ökar eftersom hela systemet blir mycket mindre komplext. Det underlättar dessutom utrustningen av äldre system. WE-Tronic erbjuder många förprogrammerade funktioner och anslutningsmöjligheter som kan utökas med tillval.

Vår GPP Connect Modul möjliggör tillståndsövervakning dygnet runt, manövrering med våra produkter via GPP Connect-appen och användning av vår Predictive Maintenance. Dessa funktioner är ett tillval och kan alltid avaktiveras.

För att integrera styrningslösningarna till din hela säkerhetsutrustning erbjuder vi vårt lösningspaket ”Polarmaster”. I det integreras hela styrtekniken från planering över maskinvara och programvara fram till driftsättning och utbildning av medarbetare till ett omfattande helhetskoncept. Kontakta våra rådgivare direkt!

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024