Service från GPP

Utbildningar, underhåll och reparationer – omfattande service för dina behov

Vi erbjuder en omfattande kundservice, skräddarsydd helt efter dina behov. Våra specialiserade team har en omfattande utbildning och mångårig erfarenhet inom mekanik, elektronik och hydraulik. Lita på GPP Perimeter Protection för ett problemfritt projektförlopp och en snabb omsättning av underhållsarbeten och reparationer.

Noggrann rådgivning, planering och projektavveckling är grunden för alla tjänster som vi erbjuder våra kunder. Våra säkerhetsrådgivare och tekniker arbetar i varje projektfas hand i hand för att inom kortaste tid tillhandahålla just den säkerhetsteknik som krävs för det nödvändiga skyddet av ditt företag eller organisation. Våra moderna produktions- och monteringstekniker bidrar till ett friktionsfritt förverkligande av varje projekt.

Underhåll

Vi erbjuder även dig på plats en omfattande underhållsservice tillsammans med våra säkerhetstekniker. Dit hör naturligtvis även övervakning av varje systems montering samt UVV-tester och leveranskontroll. Förutom en ändamålsenlig funktion av våra egna produkter tar vi hänsyn till samspelet med de andra elementen i din säkerhetsteknik. När ett underhållsavtal sluts är en garantiförlängning möjlig. Låt vår servicepersonal rådgöra med dig!

Reparationer

Med våra många säten och återförsäljare i Sverige och runt om i norden är vi en garant för att vi alltid är överallt och nära våra kunder. På varje ort finns liknande kompetenta tekniker tillgängliga. Om en mer omfattande reparation krävs, t.ex. att en större komponent behöver bytas ut efter ett angrepp så tillhandahåller vi snabbt den nödvändiga reservdelen.

Reservdelar

Vi arbetar i hela världen med kända partner som gör att ett snabbt anskaffande av reservdelar garanteras. Montering och funktionskontroll utförs uteslutande av specialiserade och erfarna experter.

Utbildningar

Vi erbjuder våra kunder mer än säkerhetsprodukter och servicearbeten. Regelbundna utbildningar av vår personal, våra partner och återförsäljare garanterar en oöverträfflig fackkunskap inom alla områden.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024