Perimeterskydd med modern säkerhetsteknik för banker och finanssektorn

Finanssektorn i hela världen kontrolleras strikt och ständigt av respektive nationella tillsynsmyndigheter. Det finns en bra orsak till det: Bankernas och finansbranschens säkerhet påverkar väldigt mycket hela systemet. Ett framgångsrikt angrepp på en enda större bank som offentliggörs inom några få minuter kan lätt orsaka en ekonomisk kris. Därför är banker, datorhallar och administrativa finansbyggnader ett attraktivt mål för terrorister, aktivister, kriminella och spioner. Även vad det gäller kontantbestånd och eventuella där lagrade värdeföremål är olika aktörer mycket intresserade av att fysiskt attackera finanssektorns byggnader – och därmed finns det en mycket bra orsaker till säkerställa ett felfritt perimeterskydd med modern säkerhetsteknik. Just för detta finns produktsortimentet, expertrådgivningen och hela tjänsteerbjudandet från GPP Perimeter Protection!

Högsta skydd av finansbyggnader

GPP säljer internationellt certifierade högsäkerhetsprodukter för utomhusskydd av banker och liknande byggnader. För detta syfte efterfrågas av hela världens banker till exempel våra säkerhetspollare och snabbviksgrinden EntraQuick PU 30. Dessa säkerhetslösningar garanterar ett pålitligt skydd mot våldsam åtkomst till byggnaden. Genom att kombinera sådana säkerhetstekniska element blir perimeterskyddet tillräckligt solid för att klara även av försök att bryta sig in med tungt fordon. Samtidigt görs perimetrar så oåtkomliga att även enskilda obehöriga personer inte kan ta sig in. På så sätt är du pålitligt beväpnad mot alla fysiska hot och dessutom uppfylls med lätthet alla branschens lagliga föreskrifter. Och med de omfattande servicetjänsterna som vi erbjuder efter installation avseende underhåll och skötsel behålls den nådda säkerhetsnivån i många år.

Tillförlitliga säkerhetskoncept från en källa

Datastöld, vandalism eller personskador/materiella skador genom medvetna attacker kan skada det berörda företagets anseende enormt. Beroende på vilka data som stulits eller beroende på förstöringsnivån kan en allvarlig fara för offentlig säkerhet uppstå.

Inom banksektorn krävs både solida säkrade perimetrar samt en tillförlitlig personkontroll utan att inskränka den nödvändiga rörelsefriheten.  En av GPPs styrkor är att skapa dessa säkerhetskoncept individuellt efter bankens behov. Med vår erfarenhet som ledande företag för integrerade säkerhetskoncept och innovativ säkerhetsteknik klarar även du minimera riskerna precis som redan finansinstitut i hela världen har med vårt stöd gjort. Kontakta oss idag för att få hjälp av GPP Perimeter Protections expertkunskap!

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024