Skydd utomhusområden för industri och handel

Fordonsparker, maskiner och all sorts varor står på grund av deras ständigt växande pris i inbrottstjuvens fokus. Råvaror såsom metaller har länge dragit åt sig de kriminellas uppmärksamhet – och idag på grund av det stigande priset ännu mer. Därför blir perimetersäkerhet och tillhörande använd säkerhetsteknik mer och mer viktig för industrin. GPPs produkter och lösningar erbjuder komplett perimetersäkring och tillförlitligt skydd mot obehörig åtkomst.

Integrativa säkerhetskoncept för industri och handel

Inbrott, vandalism, sabotage, stöld av immateriell egendom och industrispionage är enorma utmaningar för företag. Trots sina höga säkerhetskrav ligger industrianläggningar ofta i industriområden, långt borta från bostadsområden. Det underlättar inte bara eventuella brott, utan orsakar ofta att de upptäcks först relativt sent. Därtill är varor och råmaterial som lagras utomhus ofta inte tillräckligt skyddade och försäkrade. Dessutom klarar sig dagens företag inte längre utan ett omfattande perimeterskydd med modern säkerhetsteknik.

Stängsel och enkla flygelgrindar kan relativt lätt förstöras och trängas igenom. Säkerhetsteknik och säkerhetslösningar från GPP sörjer däremot för förstklassig perimetersäkerhet och skydd mot obehörig åtkomst – redan för många kända kunder i Europa och hela världen. Dra även du nytta av våra säkerhetslösningar för ditt företag:

Trafikpollare, rotationsgrindar och ingångskontroll

Allt från certifierade grindar över rotationsgrindar för ingångskontroll och detekteringssystem ingår i vårt sortiment av skräddarsytt perimeterskydd. Om du är intresserad av att komplettera ditt befintliga säkerhetskoncept med en produkt eller om du önskar komplett utrustning till högsäkerhetsstandard – GPP ger dig omfattande rådgivning och levererar den önskade lösningen för dina behov!

Man känner igen verkligen innovativa säkerhetsprodukter efter att de inte fungerar pålitligt bara enskilt. Vid produktdesign och planering bör det i förväg också tas hänsyn till användningens kontext. Därför är våra produkter inte bara konstruerade för felfri låsning och inbrottssäkerhet, utan stödjer även de logistiska kraven av fabriksanläggningar och uppfyller sina uppgifter utan att onödig hindra den dagliga fordons- och persontrafiken. Med snabbviksgrindar, trafikpollare, rotationsgrindar för ingångskontroll och andra säkerhetskomponenter från GPP får du det bästa perimeterskyddet utan att påverka rörligheten. Dessutom stödjer vi dig redan vid planering för att uppfylla alla lagliga krav. Dra nytta av vår erfarenhet även vid planering!

  • GPP-Nyhetsbrev

    Med GPP är du alltid informerad om vad som händer inom säkerhetsteknikens värld och i vårt eget företag. Vi har alltid mycket spännande information för dig som gör det lättare för dig att följa tekniska utvecklingar och internationella trender på säkerhetsmarknaden och dra nytta av dem. Prenumerera direkt på vårt nyhetsbrev!

    Nyhetsbrev

Framgångsberättelser

Framför allt inom området säkerhetsteknik beror framgången på samarbetet med kompetenta partner. Och våra kunder vet att de alltid kan lita på vår expertkunskap, certifierade produkter och GPPs hela servicekvalitet.

Läs mer om våra projekt med vilka vi som världskänd säkerhetspartner inte bara har tillfredsställt våra uppdragsgivare utan även imponerat dem.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024