Säkerhetslösningar för logistikföretag och transportbranschen

Logistikföretag och speditioner kan på många sätt påverkas av stöld, vandalism och sabotage. Sådana brott är mycket vanliga idag. Medan på ena sidan värdet av vissa råvaror och industriråvaror fortfarande stiger, är å andra sidan transportfordon såsom lastbilar en stor investering som måste skyddas. Redan länge klagar många företag över medvetna materiella skador på företagets egendom. För att säkerställa optimalt skydd är tekniska säkerhetslösningar från GPP det beprövade medlet. GPP Perimeter Protection säkrar pålitligt din anläggning med alla gods, byggnader och arbetsredskap efter dina individuella behov.

Skydda värdefulla varor

Kriminella blir mer och mer påhittiga för att komma åt fordonsparker, maskiner och varor och är ofta mycket bra tekniskt utrustade. Ett vanligt dörr-/grindlås är sedan länge inget större hinder för kriminella. Bara det stigande värdet av visst råmaterial såsom metaller och vissa träsorter räcker till att dra åt sig oönskade ”intressenters” uppmärksamhet. Säkerhetsprodukter- och lösningar från GPP möjliggör en komplett perimetersäkring efter dina behov som ger ett varaktigt skydd mot obehörig åtkomst. Varje produkt integreras sömnlöst i ett komplext säkerhetskoncept: Certifierade grindsystem, genomfartshinder med högsta stötbelastning och andra högsäkerhetsprodukter gör företagsanläggningen till ett felfritt skyddat område som endast är för behöriga. Dessutom kan vårt erfarna team enkelt integrera produkter från GPP i ditt befintliga säkerhetskoncept.

Säkerhet för medarbetare, fordon och transportgods

GPP Perimeter Protections sortiment erbjuder specialiserade lösningar för varje utmaning vid säkring av logistikområden. Därmed ger våra produkter ett pålitligt skydd mot obehörig åtkomst och samtidigt problemfri drift. Inom transportbranschen efterfrågas framför allt våra effektiva, TÜV-certifierade snabbviksgrindar, robusta skjutgrindar och system för ingångskontroll som till exempel rotationsgrindar. På så sätt skyddar vi på varje önskat företagssäte inte bara fordon och olika mellanlagrade föremål, utan också dig själv och dina medarbetare.

Beroende på region, ekonomisk situation och typ av uppdrag kan säkerhetsbehoven och hot vara mycket olika. Använd därför inte bara en vanlig standardlösning. Dra nytta av vår expertkunskap vid planering, montering, driftsättning och underhåll av innovativ säkerhetsteknik!

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024