Effektiv och säker reglering av infarter

Alla bommar och lyftbalkar från GPP Perimeter Protection består av en robust stålkonstruktion. Bommarna är konstruerade för hög genomfartsfrekvens. På så sätt garanterar vi optimal säkerhet genom sömlösa processer även för din anläggning. Samtidigt gör den genomtänkta bygglådeprincipen att alla modeller av våra bommar inte bara har ytterst låga underhållsbehov, utan också kan väldigt snabbt och enkelt installeras.

Bommar för alla krav och användningsplatser

Barriärlyftsystem för ett bokstavligen stabilt skydd av uppfarten

Med bommar kan infarter enkel och snabbt öppnas och stängas. Genomfarten kan därmed effektivt regleras och infartskontrollen kan utföras individuellt för varje fordon. Vårt produktsortiment innehåller både elmekaniska samt manuella bommar. Även färger, mått och konstruktionens design ser olika ut beroende på användningsändamål. Välj här den passande modellen för varje enskilda infart, aktuell riskscenario och byggomgivning.

Lyftbalkar för ett bokstavligen pålitligt genomfartsskydd

Den kraschtestade certifierade lyftbalken BLS erbjuder en hög skyddsnivå mot oönskade in- och utfarter. Vi försök att bryta sig igenom genomfartshindret med hög hastighet förstörs helt ett tungt fordons chassi. Dessutom lämpar sig lyftbalken BLS tack vare sitt låga monteringsdjup för montering i områden med underjordskablar- och ledningar. Förarna av närmande fordon tvingas att stanna direkt tack vare den som tillval tillgängliga varningsfärgen, respektive varningsband på spärrbalken. Vid nedsänkt lyftbalk kan varje fordon passera infarten obegränsat. Överkörningsförmågan motsvarar trafiklast SLW 60. Lyftbalken lämpar sig bland annat mycket bra för skydd av militäranläggningar.

Om du inte kan bestämma dig vilka bommar eller lyftbalkar vore de bästa för dig, kontakta oss gärna direkt och rådgör med oss! Med vår mångåriga expertkunskap utvecklar, tillverkar och monterar vi bommarna inte bara. Vi stödjer dig också vid den kompletta planeringen av ditt perimeterskydd så att produkterna för infartssäkring i slutändan felfritt kan integreras i hela arrangemanget av ditt tekniska säkerhetssystem.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024