Omfattande utomhusskydd av hamnar

En hamn är ett mönsterexempel på en mycket komplex säkerhetsomgivning: Kajer och bryggor med landningsplatser för båtar, lager och logistiska områden med fordon- och persontrafik samt områden för ompackning av containrar är mycket sammanhängande med har sina specifika säkerhetskrav. Det samma gäller för själva båtar, även om de inte används under en längre tid.

På grund av växande organiserad kriminalitet och den aggressiva globala terrorismen finns det strikta internationella riktlinjer för säkerhetsåtgärder i hamnar. Perimeter Protection Group erbjuder omfattande säkerhetslösningar med innovativ och många gånger beprövad säkerhetsteknik som uppfyller lagliga krav.

Säkerhetsprodukter för hamnar

GPP erbjuder behovsanpassade säkerhetslösningar för skydd mot obehörig åtkomst, beroende på areal och risknivå. Där medarbetare och andra behöriga personer ska ha åtkomst, men åtkomsten ska förhindras för eventuellt farliga personer eller kriminella, erbjuder våra säkerhetsprodukter och konceptuella rådgivningstjänster högsta skydd som samtidigt möjliggör en ohindrad logistisk drift.

Framför allt våra rörliga pollare med stötbelastning och de TÜV-certifierade snabbviksgrindar i serien EntraQuick® lämpar sig för säkring av områden som i vanliga fall är låsta, men måste vid behov öppnas.

Effektiva säkerhetslösningar för hamnar

Säkerställ tillsammans med GPP att dina säkerhetslösningar garanterar fullständigt perimeterskydd men samtidigt inte påverkar nödvändiga transportvägar och rörligheten inom arbetsområdena. Med våra högmoderna säkerhetsprodukter för hamnar och mångårig erfarenhet med många projekt världen runt, stödjer vi dig vid att uppfylla hamnars riktlinjer och undvika alla möjliga hotscenarier.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024