Säkerhetslösningar för flygplatser

Flygplatser och människor som använder dem och som arbetar där har helt särskilda säkerhetskrav. Nästan alla personer som uppehåller sig där kan bli till måltavla för angrepp eller själv utgöra en säkerhetsrisk. Speciellt inom terminalområdet finns det dygnet runt väldigt många människor. Här krävs säkerhetslösningar för att minska faror och för kontroll av personer som samtidigt inte onödigt begränsar rörelsefriheten i normaldrift. GPP Perimeter Protection har många års erfarenhet med utrustning av flygplatser med säkerhetsteknik. På så sätt skyddar vi lika många flygplatsgäster som flygplatsens medarbetare världen runt.

Helhetskoncept för högsta säkerhet på flygplatsen

Förutom terminaler utsätts även underhållshangarer för specifika säkerhetsrisker. Framför allt så kallade ”flaggbärare” är här attraktiva angreppsmål. Attacker mot flygbolag som representerar ett visst land eller attacker på flygplan som är ett bestånd av en statlig institution har ett speciellt värde för terrorister eller ideologiskt motiverade angripare. Å andra sidan är förutom de betydande personskador och materiella skador förlusten av flygplatsens och hemlandets rykte motsvarande hög. På så sätt kan aggressorer massivt skada en regering utan att behöva resa till respektive land.

Storleken och komplexiteten av moderna flygplatser kräver ett komplext säkerhetskoncept med tekniska säkerhetslösningar som tar hand om varje potentiellt svaga punkt. Dessutom måste varje flygplatsens logistiska komponent effektivt säkras och också stödjas – till exempel rullbanans serviceområde.

Komplett produkt- och serviceutbud för skydd av flygplatser

Kvaliteten av vårt certifierade produktsortiment är resultaten av mångårig erfarenhet, världsvidd service och en stor innovationskraft. Vid skydd av flygplatser drar vi nytta av det specifika områdets aktivitet, precis som inom militärområden, där risktillfällena är särskild drastiska.

Framför allt för flygplatsernas säkerhet har vi bokstavligen ett brett produktutbud:  ”Taxi Gates” med särskild stora öppningsbredd för problemfri passering av flygbussar, TÜV-certifierade snabbviksgrindar och moderna stängselsystem täcker alla säkerhetsbehov.

Tack vare den höga kompabiliteten lämpar sig våra produkter även för anslutning till integrerade centrala styrplattformer. Då endast den flygplats som har perfekt sammanställd säkerhetsteknik är en genomgående säker flygplats.

GPP Perimeter Protection erbjuder de bästa produkter och lösningar för oöverträffad flygplatssäkerhet.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024