Perimeterskydd och säkerhetsteknik för offentliga platser i innerstadsområden och i kommunal omgivning

Behovet av modern säkerhetsteknik för städer och kommuner växer. Som attentat under de gångna åren har visat, tillhör offentliga platser och byggnader till föredragna mål av terrorister och motsträviga aktivister. Här finns regelbundet ett stort antal människor och den mediala signaleffekten av en framgångsrik attentat är särskild hög. Därför står kommuner och säkerhetsmyndigheter under stort offentligt tryck med att sörja för säkerhet och i nödfall kunna använda sig av ett genomtänkt skyddskoncept. Ditt tillhör idag oumbärligt också en ändamålsenlig användning av tekniska säkerhetslösningar för skydd av alla personer som rör sig i det offentliga utrymmet.

Säkerhet för innerstaden

Offentliga platser kan se ut på olika sätt: från större arealer som gator, marknadsplatser och inköpszoner fram till arenor, tågstationer, förvaltningar, bibliotek och andra byggnader. Överallt finns många områden där den offentliga fordons- och persontrafiken pågår. Därför är det framför allt viktigt att under hänsyn till en exakt omgivning effektivt säkra tillgängligheten utan att begränsa den nödvändiga rörelsefriheten. Vi på Perimeter Protection Group förfogar över ett brett sortiment certifierade produkter som används redan av många kommuner inom olika sammanhang. Med denna erfarenhet rådger vi också många andra städer och kommuner med fackkunskap vid optimering av deras säkerhetskoncept.

Säkerhetsteknik för invånarvänlig infrastruktur

Säkring av innerstadsområden är mycket krävande: Olika byggnader samt underjordsledningar- och rör kräver en grundlig planeringskompetens och mycket försiktighet vid montering av säkerhetslösningar. Dessutom bör installationsbördan vara så låg som möjligt så att personer och fordon kan så snabbt som möjligt röra sig problemfritt igen.

Därför uppskattar kommuner, arkitekter, stadsplanerare och byggföretag produkter och lösningar från GPP Perimeter Protection. Med många års erfarenhet och ett specialiserat expertteam med stor fackkunskap stödjer vi utvecklingen av invånarvänliga infrastrukturer. Högsäkerhetsprodukter med stötbelastning är därvid den bästa preventiva lösningen för skydd av offentliga platser som till exempel fotgängarzoner, som inte kan nås av fordon på tillfartsvägar. Framför allt efterfrågas våra kraschtestade och dekorativa säkerhetspollare. De passar dessutom tack vare sina extrafunktioner sömnlös i varje stadsomgivning som blomkrukor eller cykelständer.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024