INGEN GENOMFART MED GPP PERIMETER PROTECTION

Genomfartshinder från GPP Perimeter Protection används på platser med högsta säkerhetsbehov. Oberoende om kilhinder, lyftbalkar, tyre killer (däckspärr) eller andra varianter: Alla våra genomfartshinder skyddar infarter till känsliga områden mot obehörig åtkomst och övervinning av säkerhetsperimeter. Näste alla produkter är certifierade efter PAS 68, IWA 14-1 eller ASTM för High Security-användning. Med 0-genomträngning stoppar till exempel Wedge II ett närmande fordon direkt.

Genomfart skyddad med GPP

”Dörrvakterna” för högsta säkerhet

Individuella säkerhetshinder

Genomfartshinder i High Security-områden ska aktivt skydda areal och människor mot hot, som till exempel bilattacker. Därför erbjuder vi olika genomfartshinder som är individuellt anpassade till behoven och omgivningen. Vi berättar i detalj med sakkunskap och noggrant vilken produkt som i slutändan lämpar sig för ett visst företag, organisation eller kommun – eftersom endast med en behovsbaserad rådgivning och planering som grund blir också infartsskyddet individuellt.

Certifierad kvalitet

GPP Perimeter Protection satsar hos fordonssäkerhetshinder på högsta säkerhet med internationella certifikat. Eftersom endast den som är förberedd på extrema hotscenarier kan säga att denne är verkligen beredd på allt. Med infartshinder från PPG gör du inga kompromisser!

Högfunktionell med låga underhållsbehov

För att säkerställa funktionsduglighet och samtidigt låga underhållsbehov styrs våra genomfartshinder med GPP:s egna WE-Tronic. Detta system erbjuder många fördelar för användarkomfort. På så vis erbjuder det många styralternativ som kan ställas in individuellt och som samtidigt inte påverkar säkerhetsfunktionen. Mer information om vår styrenhet hittar du .

Ditt perimeterskydd – en sluten helhet

Även inom säkerhetstekniken är helheten alltid mer en summan av dess delar. Ändå måste den naturligtvis bestå av olika komponenter: Därför kan Access-produkter som bommar och grindar kompletteras med en ytterligare säkerhetsnivå med ett genomfartshinder eller en däckspärr.   Så får du i slutet inte bara en kombination av enskilda delar, utan ett komplett skydd för din anläggning och alla personer som uppehåller sig där.