GPP Genomfartshinder – Certifierat Skydd för Högsta Säkerhetsbehov

Certifierat skydd

Våra genomfartshinder är utformade för att erbjuda certifierat skydd för platser med högsta säkerhetsbehov. Oavsett om det är kilhinder, lyftbalkar, tyre killer eller andra varianter, så skyddar våra produkter infarter till känsliga områden mot obehörig åtkomst och övervinning av säkerhetsperimeter.

Högsta säkerhetsbehov

Med certifieringar efter PAS 68, IWA 14-1 eller ASTM för High Security-användning, erbjuder våra genomfartshinder ett pålitligt skydd för platser med högsta säkerhetsbehov. Produkter som Wedge II stoppar till exempel ett närmande fordon direkt, vilket ger 0genomträngning och säkerhet i högsta klass.

Genomträngningssäkra hinder

Våra genomfartshinder är utformade för att stoppa obehörig åtkomst och övervinning av säkerhetsperimeter. Med fokus på genomträngningssäkerhet och certifierat skydd, erbjuder vi lösningar som uppfyller de högsta säkerhetskraven för olika användningsområden.

Genomfart skyddad med GPP

”Dörrvakterna” för högsta säkerhet

Individuella säkerhetshinder

Genomfartshinder i High Security-områden ska aktivt skydda areal och människor mot hot, som till exempel bilattacker. Därför erbjuder vi olika genomfartshinder som är individuellt anpassade till behoven och omgivningen. Vi berättar i detalj med sakkunskap och noggrant vilken produkt som i slutändan lämpar sig för ett visst företag, organisation eller kommun – eftersom endast med en behovsbaserad rådgivning och planering som grund blir också infartsskyddet individuellt.

Certifierad kvalitet

GPP Perimeter Protection satsar hos fordonssäkerhetshinder på högsta säkerhet med internationella certifikat. Eftersom endast den som är förberedd på extrema hotscenarier kan säga att denne är verkligen beredd på allt. Med infartshinder från PPG gör du inga kompromisser!

Högfunktionell med låga underhållsbehov

För att säkerställa funktionsduglighet och samtidigt låga underhållsbehov styrs våra genomfartshinder med GPP:s egna WE-Tronic. Detta system erbjuder många fördelar för användarkomfort. På så vis erbjuder det många styralternativ som kan ställas in individuellt och som samtidigt inte påverkar säkerhetsfunktionen. Mer information om vår styrenhet hittar du .

Ditt perimeterskydd – en sluten helhet

Även inom säkerhetstekniken är helheten alltid mer en summan av dess delar. Ändå måste den naturligtvis bestå av olika komponenter: Därför kan Access-produkter som bommar och grindar kompletteras med en ytterligare säkerhetsnivå med ett genomfartshinder eller en däckspärr.   Så får du i slutet inte bara en kombination av enskilda delar, utan ett komplett skydd för din anläggning och alla personer som uppehåller sig där.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024