Säkerhetspollare

Pollare från GPP

Certifierat skydd för byggnader, anläggningar och offentliga platser

Pollarkonceptet är redan århundraden gammal. Som spärrstolpar eller krockskydd är den nästan alltid i cylinderutförande bestående av stålrör i olika höjder och diametrar. Utvecklingsteamet på GPP Perimeter Protection har utökat denna typ av pollare med en ytterligare variant, CityProtector, så att du ska beroende på omgivning och behov få ett ännu bättre och mer individuellt hinder. På så sätt förs ett tillförlitligt skydd, dekorativ design och styrfunktion för trafik ihop. Samtidigt tillåter våra högsäkerhetspollare, i motsatts till genomfartshinder, ett ostört personflöde. För behöriga personer försvinner de sänkbara modellerna bland våra pollare fullständigt underjords så att fordon kan utan problem passera.

En pollare är inte direkt en pollare

Vid beslut för den rätta säkerhetspollaren ska alltid hänsyn tas till omgivning, situation, ramvillkor och kundens säkerhetskrav. Därför kan du inte bara räkna med tillförlitligheten av varje pollare från GPP utan också med företagets rådgivning och komplett service. Med vårt stöd väljer du fasta, uttagningsbara eller sänkbara pollare i den RAL-färg du önskar. En belysning kan allmänt sörja för bättre synlighet och understryka fotgängarzonens omgivning. Jämför också pollarsystem med runda spärrdelar med vår CityProtector-pollarsystem där de enskilda elementen har formen av en hajtand.

Vi utvecklade varje enskild pollarmodell för speciella användningstillfällen för att kunna erbjuda våra kunder ett passande hinder för varje specifika situation. Ändå kan du naturligtvis lita på den beprövade GPP-kvaliteten och den smarta konstruktionen: Våra pollare övertygar genom ett platt monteringsdjup, inklusive sänkning av bottenplatta. Det minskar kostnader och tillåter integrering även i krävande arkitektoniska helhetskoncept. Alla pollare från GPP är hållbara, har ett högvärdigt korrosionsskydd och minimala underhållsbehov. Dessutom ger våra sänkbara pollare en hög avbrottssäkerhet tack vare integrerade hydraulikaggregat.

Kontakta oss med en förfrågan, för att få ytterligare information om tekniska data eller för rådgivning kring bästa integration av våra pollare i ditt säkerhetskoncept.

Lösningar

GPP:s produkter har använts i årtionden när den mest avancerade tekniken behövs för att effektivt skydda människor och egendom. Ta reda på mer om det breda utbudet av tillämpningar som vår säkerhetsteknik är utformad för – och hur vårt stöd ger kunder över hela världen individuella säkerhetslösningar: